Sociaal-cultureel

- vanaf 09-10-2017 tot 01- 07-2018 niet mogelijk in verband met de renovatie

De Voorste Venne is hét Culturele Centrum voor de Gemeente Heusden.Culturele verenigingen, scholen en soortgelijke non-profit instellingen dragen wij een warm hart toe. Hiervoor gelden speciale huurtarieven om ook voor hen een evenement in bijvoorbeeld de Theaterzaal mogelijk te maken.