Sociaal-cultureel

De Voorste Venne is hét Culturele Centrum voor de Gemeente Heusden.Culturele verenigingen, scholen en soortgelijke non-profit instellingen dragen wij een warm hart toe. Hiervoor gelden speciale huurtarieven om ook voor hen een evenement in bijvoorbeeld de Theaterzaal mogelijk te maken.